Публічна оферта (договір) на готельне обслуговування (внутрішні правила проживання)

Прочитайте текст даної Публічної оферти (договору) на готельне обслуговування (внутрішні правила проживання) (далі – Публічна оферта (договір) і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї Публічної оферти (договору), чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї Публічної оферти (договору), пропонуємо звернутись за додатковими роз’ясненнями до працівників Готелю.
Послуги надаються на території Готелю «Долинський», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Долинського, 2А (далі – Готель), та включають в себе: розміщення фізичних осіб, шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання.
Послуги на території Готелю надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Долинське».
У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг в Готелі вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору), у повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються Публічною офертою (договором) і Вам зрозумілі всі їх положення.
1. Загальні положення
1.1. Дана Публічна оферта визначає умови договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам (далі – Користувач/Користувачі, або Гість/Гості), укласти договір про надання Користувачу послуг з розміщення (надання номера (місця) для тимчасового проживання) на викладених нижче умовах.
1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Готель та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».
1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
1.4. Текст Публічної оферти (договору), завжди розміщений на інформаційному стенді, в Куточку споживача при вході в Готель, а також на офіційному сайті Готелю http://www.hoteldolynskiy.lviv.ua/.
1.5. Користувач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв’язку із виконанням цієї Публічної оферти (договору) та отримання Користувачем послуг від Готелю.
2. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору
2.1. Предметом Публічної оферти/Договору є надання Готелем Користувачеві за плату послуг з розміщення, шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання за адресою знаходження Готелю, у спеціально обладнаному жилому приміщенні (номері).
2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом будь-якої дії, передбаченої п.3.4 договору, що означають повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 ЦК України. Договір про надання послуг з розміщення укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 ЦК України і є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).
3. Порядок укладення договору
3.1. Договір укладається між Готелем і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634 ЦК України).
3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.
3.3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті.
Укладання договору означає, що Користувач:
– визнає безумовну придатність приміщень Готелю для задоволення потреб, описаних у цьому договорі;
– приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.
3.4. Користувач у відповідності до статті 642 ЦК України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій:
– сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення (рецепцію) або банківським переводом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою;
– безпосереднє користування Користувачем послугами Готелю (поселення);
– підписання реєстраційної картки/форми/анкети на рецепції.
3.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Готелю достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.
3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.
4. Порядок розрахунків
4.1. Послуги Готелю, надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов договору і тарифів/цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю та/або на сайті Готелю, з урахуванням обраної категорії номерів. Тарифи/ціни на послуги Готелю та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Готелю.
4.2. Право на отримання/використання Послуг Готелю, як правило, надається після здійснення плати за відповідні Послуги, згідно з Тарифами/Цінами. Готель вправі надавати Користувачеві послуги без здійснення передоплати.
4.3. Готель вправі застосовувати вільні ціни та систему знижок на послуги з тимчасового розміщення.
4.4. Оплата послуг в Готелі здійснюється готівкою, банківськими картами МПС VISA, Euro/Mastercard, Maestro або за безготівковим розрахунком банківським переказом.
4.5. Зі збігом оплаченого періоду проживання Користувач зобов’язаний залишити номер та звільнити його від особистих речей і багажу не пізніше 11:00 години київського часу (час виселення) останнього оплаченого дня проживання або оплатити продовження періоду проживання в номері за відсутності бронювання вказаного номеру третіми особами.
4.6. Час поселення в Готелі починається з 14:00 години київського часу.
4.7. У випадку надання Готелем послуг без здійснення попередньої оплати, Користувач зобов’язаний здійснити оплату таких послуг у останній день проживання у Готелі відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю та/або на сайті Готелю.
В такому випадку Користувач оплачує послуги з готельного обслуговування готівковим/безготівковим способом, безпосередньо у приміщенні Готелю за адресою: м. Львів, вул. Долинського, 2А.
5. Порядок оформлення проживання в готелі
5.1. Розміщення Користувача в Готелі, як правило, здійснюється на попередній платній основі, тобто при внесенні 100% оплати послуг з тимчасового розміщення на узгоджений з рецепцією період відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю та/або на сайті Готелю, з одночасним пред’явленням Користувачем рецепції документів, що посвідчують його особу, а також заповненням/підписанням та залишенням на рецепції реєстраційної картки за визначеною формою. При відсутності вищезгаданих документів, Користувач визнає за працівником рецепції право відмовити в наданні послуги з тимчасового розміщення в Готелі.
6. Додаткові послуги Готелю
6.1. Крім послуг з розміщення Готель надає наступні послуги на безоплатній основі:
– виклик невідкладної допомоги;
– доставка у номер кореспонденції при її отриманні;
– вільний доступ до мережі Інтернет;
– користування багажною кімнатою;
– користування кімнатою відпочинку;
– ранковий дзвінок-будильник;
– виклик таксі;
– надання необхідного інвентарю та предметів гігієни.
6.2. Інші додаткові послуги надаються за тарифами/цінами, вказаними на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю та/або на сайті Готелю з урахуванням обраної категорії номерів.
7. Права і обов’язки Користувачів послуг з розміщення в Готелі
7.1. Користувачі послуг з розміщення вправі:
– отримувати повну і достовірну інформацію про вартість послуг, що надаються на території Готелю;
– звертатися до співробітників рецепції з питань якості послуги з тимчасового розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції.
7.2. Користувачі послуг з розміщення зобов’язані:
– беззастережно дотримуватись положень та умов даної Публічної оферти;
– поважати права інших гостей Готелю;
– дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами і обладнанням Готелю.
– дотримуватися чистоти;
– в години з 23:00 до 06:00 київського часу дотримуватись тиші;
– при виході з номера замкнути його і забезпечити зберігання ключа в установленому Готелем порядку;
– відшкодувати збитки в разі втрати або пошкодження майна Готелю у відповідності з чинним законодавством;
– дотримуватись інших вимог даних Правил та чинного законодавства України.
7.3. Користувачам послуг з розміщення, забороняється:
– палити на території та в приміщені готелю;
– вживати алкогольні напої та наркотичні засоби, а також порушувати загальновизнані норми поведінки;
– розміщення з домашніми тваринами;
– залишати у номерах сторонніх осіб на період своєї відсутності, а також передавати їм ключ від номера без попередження адміністрації готелю.
8. Права і обов’язки Готелю
8.1. Готель зобов’язаний:
– своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Користувачеві оплачені послуги;
– забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;
– своєчасно реагувати на прохання Користувачів, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в номерах Готелю.
Готель не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що були залишені в номері, втрачені на території Готелю, або їх пропажу з будь-яких причин.
8.2. Готель вправі:
– заходити до номеру Готелю для зміни білизни, рушників та туалетних речей (не рідше двох разів на тиждень), перевірки систем водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення Користувачем положень даної Публічної оферти;
– у випадку закінчення (збігу), узгодженого із рецепцією та 100% оплаченого періоду проживання Користувача в Готелі та/або відсутності Користувача за місцем тимчасового проживання більш як 2 годин без сплати, самостійно звільнити номер від особистих речей Користувача, склавши при цьому опис майна, що залишив Користувач;
– у разі порушення правил проживання, що призводить до матеріальних збитків, а також створює незручності для інших споживачів, Готель має право відмовити у поселенні або розірвати договір (здійснити виселення);
– використовувати на території Готелю системи відеоспостереження, за винятком туалетних кімнат і особистих апартаментів Користувача.
9. На території Готелю забороняється
– передавати третім особам ключ (карту, браслет тощо) від номера;
– зберігати чи приносити зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, отруйні, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети. Користувачі, які мають право на носіння та зберігання зброї, зобов’язані повідомити про це рецепцію в день заїзду, пред’явивши відповідні дозвільні документи;
– свідомо забруднювати територію Готелю недопалками, сміттям тощо;
– кидати з балконів чи вікон будь-які предмети та речі;
Користувачі визнають за Готелем право не надавати послуги з тимчасового розміщення особам, які:
– на думку рецепції, знаходяться в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин;
– без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігають чи приносять зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети і речовини;
– не надали документів, що посвідчують особу;
– мають намір заселитись в номер більшою кількістю осіб ніж передбачає відповідна категорія номера.

Відгуки та пропозиції по роботі готелю можна залишити у адміністратора готелю.
З питань додаткової інформації про послуги готелю, будь ласка,
звертайтесь до адміністратора готелю за тел./факс
+ 38 (032) 295 59 69, +38 (068) 252 97 69.

Бажаємо Вам приємного відпочинку!

Дякуємо!
Наш адміністртор звяжеться з вами найближчим часом.